Transport wodny

Transport morski dzieli się na:

transport pasażerski
Do statków pasażerskich zalicza się statki przewożące przynajmniej 12 osób, (dodatkowymi ograniczeniami jest to że muszą uprawiać żeglugę morską, posiadać napęd mechaniczny i mieć długość powyżej 24 m). Obrecnie, głównym zadaniem statków pasażerskich jest prowadzenie rejsów turystycznych bądź też przewozowych. Do żegługi pasażerskiej zalicza się się także żegluge promową. Żegluga promowa jest obsługiwana przez inny typ statków, klasyfikowanych jako statki pasażerskie – RORO. Przewożą one głównie samochody osobowe, samochody ciężarowe oraz (uwaga) pociągi.

Towarowy
Statki towarowe, jak sama nazwa wskazuje, są to statki nie będące statkami pasażerskimi. Wśród statków przewożących towary wyliczyć możemy m.in: frachtowce, węglowce, stalowce, tankowce, kontenerowce, masowce. Do największych na świecie należą kontenerowce i masowce. Statki te przewożą najróżniejsze towary po całym świecie. Statki te są najbardziej ekonomicznym rodzajem transportu towarów na duże odległości. Dodatkowo transport towarowy można podzielić na dalekomorski i śródlądowy. Na rzekach najczęściej spotyka się barki, na morzach większe jednostki.